ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

               Anlaşmalı boşanma için tarafların en az bir yıl evli kalmış olması gerekir. Bundaki temel amaç, hâkim aile hukukunu korumak zorunda olduğu için, insanları biraz daha düşünmeye sevk etmektir.

EVLİLİĞİN EN AZ BİR YIL SÜRMÜŞ OLMASI  DAVA ŞARTIDIR

 

               Bir yıldan daha az süren evliliklerde "anlaşmalı boşanma " kavramından ve usulünden öz edilemez ve taraflar anlaşsalar bile Mahkeme boşanmaya ancak delilleri toplayarak ve geçimsizliğe ilişkin tanıkları dinleyerek varacağı kanaate göre boşanmaya karar verebilir.


               Anlaşmalı boşanma davasını eşlerden birisi açmalı ve diğer eş duruşmaya

bizzat gelerek aleyhine açılan boşanma davasını kabul etmelidir.


               Anlaşmalı boşanma için aile mahkemesine müracaat ettiğiniz takdirde mahkeme size bir duruşma günü verir.

 

                Hâkim iki tarafı da orada görmek durumundadır.

                Diğer tür davalarda görmek zorunda değil, vekille de temsil edilebilirsiniz. Hâkim o şahsın iradesinin gerçekten boşanma yönünde olup olmadığını tespit etmek ister. Kişi, kendi rızasıyla mı, yoksa zorlama ile mi davayı açıyor, hâkim görmek ister. Hâkim ikna olmazsa davayı reddedebilir.

 

               Sadece "anlaşmalı boşanma" davasının taraflardan birisi tarafından tek başına kabulü anlaşmalı boşanma için yeterli olmayıp taraflar ayrıca velayet, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları, mal varlıkları ve diğer konularda fikir ve talep birliği içinde olmalıdırlar.

 

                 Bu talep birliği yoksa eğer bu dava "anlaşmalı boşanma" olarak nitelendirilemez.


              Taraflarca anlaşılan hususlar bir anlaşmalı boşanma protokolüne dökülerek imzalanarak mahkemeye sunulabileceği gibi, mutabık kalınan hususlar mahkemede tekrar edilerek zabta geçirilerek imzalanmak suretiyle de hayata geçebilir.

 

               Anlaşmalı boşanma kurumu Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.

 

                Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesi koşuluyla, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış var sayılır ve bu durumda eşler aralarında boşanmanın malî sonuçları ile çocukların hukuki durumu konusunda bir anlaşma(protokol) yaparlar. Hâkim bu protokolü uygun bulabilir veya tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler taraflarca da kabul edilirse boşanmaya hükmolunur.


                Ama anlaşmalı boşanma davalarını, artık Türk halkının sosyal ve kültürel pozisyonu da yükseldiği için, çok uzatmadan, aklı başında insanlara sunulmuş bir kolaylık olarak nitelendirilebilir.