Av. Hüveyda SEBÜKAv.Hüveyda SEBÜK 1974 yılında Andırın'da doğdu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Tarsus'ta avukatlık stajına başladı.

2001 yılından bu yana Adana Hukuk ofisinde Av. Ali Çetin Tarcı ve Ahmet Çolak ile birlikte yaklaşık 35.000 adet Telsim A.Ş. icra dosyası takipleri olmak üzere alınan dava , icra takibi ve davaları yürütmüştür. Halen Adana Hukuk Bürosunda Avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.