BOŞANMAYA DAİR SORULAR VE CEVAPLAR (3)

 


Boşanırken tazminat talep edilebilir mi? 
Tazminat talep eden tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması beklenir. Tazminat miktarını da hâkim, bu kusur oranına göre takdir eder. Tarafların talebine, mali durumuna, mal varlığına göre bir maddi tazminata hükmeder.


Karşı taraf, bu boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecekse, ona maddi tazminat ödenir. Bu tazminat, evlilik birliği içinde var olan standartları korumaya yöneliktir. Zenginleşmeye neden olmayacağı gibi, kişinin eski standardından çok uzaklaşmasına engel olmaya çalışır. Hakim bunu göz önünde bulundurarak kusurlu tarafın kusursuz tarafa tazminat ödemesine hükmeder.
Hakaret, küçük düşürme, zina gibi durumlarda ise manevi tazminat söz konusu olur. Yaralanan, adalet duygusu eksilen kişinin o duygularını bir nebze olsun maddi anlamda tazmine yöneliktir bu. Maddi tazminat bir kira gibi her ay ödenebilirken, manevi tazminat miktarı bir kerede ödenir.

Eşlerin çocuksuz olması boşanma davasını etkiler mi?
 
Çocuk olup olmaması boşanma davalarında çok önemli bir etkendir. Gerek tarafların gerekse de çocuğun gelecekteki psikolojik durumları göz önünde bulundurulur karar verilirken.
Çocuğun bir aile içinde olmasıyla ayrılmış eşler tarafından büyütülmesi, birçok düzenlemeyi gerektirecektir. Çocuğun hangi tarafta kalacağına karar verilmesi, çocuğa hangi tarafın daha iyi şartlar sağlayabileceğini hakim görmek durumunda.

Kadın boşandıktan sonra erkeğin soyadını kullanmaya devam edebilir mi?
 
Kadın eğer boşandığı kocasının soyadını kullanmak istiyorsa, bunda bir menfaati bulunduğunu ispatlayabiliyorsa ve bu durumda eski kocasına bir zarar vermiyorsa, hakim bu soyadı kullanmaya devam etmesi konusunda izin verir.


Örneğin kadın doktor ise, evlilik birliği içinde o soyadıyla bir çevre edinmişse ve hastaları onu o isimle tanımışsa, bu gerekçeleri ortaya koyup hakimden eski soyadını kullanmak için izin ister. Hakim, tabelasının değişmemesi, gelir durumunun düşmemesi adına izin verilmesine karar verebilir.


Koca, koşulların değişmesi halinde, bu iznin kaldırılmasını talep edebilir. Sonradan kadın haysiyetsiz bir yaşam sürmeye başlar, skandallara karışırsa, erkek de bunu ispatlarsa, verilen iznin geri alınmasını isteyebilir.


Medeni kanunun 173. maddesine göre, kadın boşanma halinde evlenmeyle kazandığı kişisel durumunu koruyor ve evlenmeden önceki soyadını yeniden alıyor. Evlenmeden önce dul ise, daha önce de bir evlilik geçirmişse, bekârlık soyadını kullanmayı hakimden talep edebiliyor.

Evlilik öncesi yapılan protokol boşanmada mal paylaşımını nasıl etkiler? 
Evlilikle birlikte edinilmiş mallarda ortaklık kabul edildiği için artık bu akitler yapılmaya başlandı. Bu protokolün yapılma yollarından biri notere gidip, "biz özgür irademizle mal ayrılığını seçtik" denmesidir.


İkinci yol olarak, evlenme akdi kurulurken evlenme memuruna beyanla, ilgili sayfasına bunu bir şerh olarak da kaydettirebilirsiniz. Evlilik birliği devam ederken, bu protokolü ancak iki tarafın anlaşmasıyla bozabilirsiniz. Tek tarafın "vazgeçtim" demesiyle anlaşma değişmez.