ADANA HUKUKU

SORUN SÖYLEYELİM

 

 

KART AİDATI GERİ ALMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

 

KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA


Şikayet eden
: .......................

Şikayet edilen : ....................

Konu :Kredi kart aidatın iadesi hk.

.................... Bankasına ait .............................. 'nolu kredi kart hamiliyim. Kredi kartıma ait ..../..../....... son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında .....,00 YTL borç tahakkuk ettirilmiştir.


      Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme;

      Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.

      Sonuç olarak sözleşmenin o maddesi banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur. Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.
 
      Yukarıdaki nedenlerle tahakkuk ettirilmiş bulunan .....,00 YTL tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Adres: Adı - Soyadı

İmza

Tarih: ..../..../......