SGK'NIN TRAFİK CEZA TUTANAĞINA DAYALI OLARAK DOLMUŞCU VE SERVİSCİ ESNAFA VERDİĞİ İDARİ PARA CEZALARI İPTAL EDİLİYOR !

Emniyet Genel Müdürlüğü ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu ) 2018 yılında veri paylaşımı konusunda bir anlaşma yapmış, bu meyanda  Dolmuşçu ve servisçi  esnafına ait araçları  bir an için  kullanırken trafik kuralını  ihlal ederek hakkında trafik ceza tutanağı tanzim edilenlerin topluca  listesi  ay sonlarında Emniyet Müdürlükleri kanalı ile SGK il müdürlüklerine  gönderilmeye başlanmıştır.

 

             SGK kendisine gelen bu ceza tutanaklarını dolmuş sahiplerinin sicili dosyası  ile karşılaştırmakta, Dolmuş ya da serviste bir an için aracı kullanır iken  trafik cezasına muhatap olan sürücüyü o aracın "kuruma  bildirilmemiş sigortalı işçisi "  sayarak araç sahibinden  bir günlük  APHB (Aylık prim Hizmet Belgesi  istemekte, bu uyarıyı dinleyip aylar sonra bu beyannameyi veren iş yeri sahibi kişilere  bu seferde "beyanı geç vermekten"  ceza verilmektedir.

 

          Hakkında Trafik ceza tutanağı düzenlenen  sürücü ile ilgili araç sahibi Aylık Prim Hizmet Belgesi yani işe giriş ve çıkış bildirgesi vermediği takdirde bunu işlemi  SGK  resen yapmakta, dolmuş sahibine  ceza tutanağındaki gün için SGK  primi  tahakkuk ettirdiği gibi , süresinde işçi çalıştırmayı ve  işten çıkışını  bildirmediğinden bahisle iş yeri sahibi (Dolmuş ve servis) gerçek  kişi ya da tüzel  kişiye asgari ücretin bir kaç katı 5510 SAYILI KANUNU UYARINCA   idari para cezası vermektedir.

               

          Dolmuş ve servis  sahiplerinin  bu cezaya  tebliğden itibaren 15  gün içinde itiraz hakları olup, çoğunlukla bu itiraz komisyonlarca  kabul edilmemektedir.

 

           İtiraz etmeyen dolmuş sahiplerinin büyük çoğunluğu  15 gün içinde gelen idari para cezalarının  3/4  ünü ödemek   suretiyle  cezayı sinesine çekme yolunu izlemiş iken, 2020 yılı Mart ayından itibaren Adana İdare Mahkemelerinde açtığımız İdari para cezalarının iptali davalarında mahkemeler   idari para cezasının tereddüte yol açmayacak tespit ve bulgulara dayalı olması gerektiğini, tek başına trafik ceza tutanağının  işçi çalıştırmaya delil teşkil etmeyeceğini bildirdiği kararında :

           " sigortasız çalıştığı belirtilen kişinin gerçekten çalışıp çalışmadığı, bu kişiye ücret ödemesi yapılıp yapılmadığı, sözü edilen kişinin ve olayla ilgili varsa diğer tanıkların ifadelerine başvurulması amacına yönelik olarak sosyal güvenlik mevzuatı bakımından yetkili ve uzman kurum memurları vasıtasıyla etkin bir soruşturmanın yapılmadığı, davaya konu olayda yapılacak etkin bir soruşturma sonucunda , ceza kesilmesine giden süreçte sigortasız işçi çalıştırma fiilinin işlenip işlenmediği hususunun her türlü şüpheden uzak ve hukuken kabul edilebilir kesin delillerle tespit edildikten sonra ortaya konulması gerekirken, bu yol ve yöntemler izlenmeden , yetersiz inceleme ile İl Emniyet Müdürlüğünün davalı idareye gönderdiği trafik para cezası uygulandığına ilişkin yazısı esas alınmak suretiyle uygulanan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." şeklinde gerekçe ile SGK idari para cezalarını iptal etmekte,  bu iptal kararları SGK' nın istinaf üzerine de Adana Bölge İdare Mahkemesi ilgili  dairesi bu idari para cezası iptali kararını onamaktadır.

 

        Sosyal Güvenlik Kurumu açığının hukuka aykırı biçimde  dolmuşçu esnafının rızkından kapatılması doğru  değildir.

 

       Türk yargısı bu hukuksuzluğa dur demiş olup, bu şekilde trafik ceza tutanağı mesnet yapılarak İdari  para cezasına muhatap olan dolmuş ve servisçi esnafının bu cezaların kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açmaları gerekmektedir.

          

          Hukuk büromuzda dolmuşçu esnafının lehine  mahkemelerden alınmış çok sayıda idari para cezası iptal kararları mevcuttur.

  

Av.Ahmet ÇOLAK ( ahmetcolak@adanahukuk.com