KURUMSAL

 

Adana Hukuk Bürosu ; Av.Ali Çetin TARCI ve Av.Ahmet ÇOLAK tarafından 1992 yılında ADANA merkezinde kurulmuş olmakla birlikte müvekkillerine hukuki yardım ve katkıda bulunma faaliyetlerini ülke çapında sürdürmektedir.
Ankara,İstanbul,Mersin,Bursa,Osmaniye,Konya başta olmak üzere değişik illerde birlikte hareket ettiğimiz hukuk büroları mevcuttur.
Büromuz,dava ve icra takibi ile benzeri yasal işlemlerin hızlı bir biçimde takibi ile sonuçlandırılması için gerekli bilgi,tecrübe, teknik imkan ve donanıma sahiptir.
Hukuk büromuzun temel prensiplerinden bir kısmı: müvekkilimizin işini yüksek bir sorumluluk duygusu ile kendi işimiz gibi özenle ve hassasiyetle takip etme, dürüstlük içinde hareket, doğru ve açık sözlü olma,sır saklama,inanmadığımız davayı ve işi almama şeklinde sıralanabilir.
Ülkemizde yargının birçok problemi olduğu bilinen bir gerçektir.
Açılan davaların kısa sürede sonuçlanmaması yargının en büyük sorunudur.
Bizce bunun giderilmesinin en kestirme yolu Hâkimlerin bakması gereken dava dosyası sayısını makul sayıya düşürmek, bunun için Hakim sayısını en az 5 sene içinde üçe katlamak olmalıdır.
Bu kadar iş yükü ile asla Hâkimin dosyayı yeterince incelemesi ve sağlıklı karar vermesi mümkün değildir.
Ele aldığımız konuları dava öncesinde derinlemesine incelemek ve hukuki menfaat var ise davaya vücut vermek, açılacak davayı hukuki bir zemine oturtarak İçtihatlarla da desteklemek suretiyle işi çok olan mahkemeye bu bakımdan da yardımcı olmak bir başka prensibimizdir.
Parasal kaygılarla asla inanmadığımız davaya vekâletname koymayız.
İçimize sinmeyen davayı kabul etmeyiz.
Vekâletname koyduğumuz davayı da ölümüne ve korkusuzca savunur takip ederiz.